Hieronder vindt u een vragenformulier.
Tijdens een eerste consult wil een homeopathisch arts of klassiek homeopaat veel informatie van u hebben. Een deel van die informatie bestaat uit vragen die u rustig thuis schriftelijk kunt beantwoorden. Dit geeft voor u het voordeel dat u even rustig kunt nadenken of opzoeken hoe bepaalde gebeurtenissen in uw leven precies waren. Voor uw behandelaar geeft het van tevoren ontvangen van deze informatie het voordeel dat we aan een aantal “standaard-vragen” niet al te veel tijd hoeven te besteden, zodat we ons tijdens het consult meer kunnen richten op de kern van uw probleem.

Het is dus niet noodzakelijk dat u deze vragen beantwoordt, maar het is zowel voor u als voor ons gemakkelijker als u het wel doet. Hoe uitgebreid u de vragen beantwoordt laten we aan u zelf over, maar we hebben uiteraard graag een korte toelichting op uw antwoord. U kunt een vraag ook overslaan, mocht u geen antwoord weten of willen geven. Tijdens het consult zullen de door u beantwoorde vragen met u worden doornemen en kunt u altijd een aanvulling of toelichting op uw antwoord geven.

Met uw antwoorden wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Als u de antwoorden verzendt, ontvangt u zelf via uw e-mail een afschrift van uw antwoorden.

Het formulier maakt onderscheid tussen mannen, vrouwen en kinderen tot 10 jaar. Kies hier welke van toepassing is:

1. Beschrijf de klachten waarvoor u hulp zoekt.
Bij de beantwoording van deze vraag graag uitgebreid opschrijven welke klachten uw kind heeft, wanneer zij zijn ontstaan, onder wat voor omstandigheden zij zijn ontstaan, of er voorafgaand aan de klachten zaken zijn geweest die het leven van uw kind beïnvloed hebben bv. een emotionele gebeurtenis, ziekte of ongeval; en wat de klachten verlicht.

2. Zijn er naast deze klachten ander klachten of ongemakken?
Ook betrekkelijk “normale” klachten zijn hierbij van belang bv. altijd een droge mond of vaak een verstopte neus.
Loop voor uzelf even het volgende lijstje na om te kijken of u niets vergeet : klachten van hoofd, behaarde hoofdhuid, hoofdhaar, evenwicht, duizeligheid, oren en gehoor, ogen en gezichtsvermogen, neus en reukvermogen, kaak- en voorhoofdsholten, gelaat mond, lippen, tong, smaak, speekselklieren, tandvlees, gebit, zenuwbehandelingen, keel, amandelen, hals, klierzwellingen in de hals, schildklier, strottenhoofd, stem, spraak, longen, ademhaling, hoesten, slijm opgeven, borstkas, ribben, hart en bloedvaten, maag en darmen, buik, buikwand breuken, anus, ontlasting, nieren, blaas, urine, vagina, baarmoeder, eierstokken, (voor mannen : prostaat, zaadballen, penis), rug, wervelkolom, ledematen, klierzwellingen in oksels of liezen, huid, puisten, wratten, littekens, abnormale verkleuringen of moedervlekken, jeuk, nagels.

3. Maak een lijstje van vroegere klachten en ziekten van uw kind.
Alle belangrijke zaken op gebied van gezondheid die zich in het leven van uw kind hebben voorgedaan zijn van belang : ziekten (zowel psychisch als lichamelijk), operaties, ongevallen. Vermeld de leeftijd of een jaartal erbij. Ook inentingen kunnen, als die de gezondheid beïnvloed hebben, van belang zijn.

4. Maak een lijstje van belangrijke ziekten in de familie.
Zijn er ziekten die in de familie vaak voorkomen? Ziekten die bij ouders, grootouders, broers en zussen voorkomen zijn van belang. Aandoeningen op zeer hoge leeftijd zijn niet van belang (bv. een hartinfarct op 55-jarige leeftijd moet u wel vermelden; op 85-jarige leeftijd hoeft niet).

5. Hebben temperatuur, weersomstandigheden of wisseling van de seizoenen invloed op het welbevinden, en zo ja hoe?

6. Heeft uw kind veel behoefte aan frisse lucht. Heeft verblijf in de buitenlucht invloed op de klachten? Vindt uw kind het vervelend als het een hele dag binnen moet blijven?
Hoe verdraagt u tocht, of afkoeling door zwemmen of natregenen?

7. Hoe verdraagt uw kind warmte?
Bijvoorbeeld een warme kamer, warm weer, warmte van een kachel of centrale verwarming, een warm bad of douche?

8. Merkt u dat de klachten aan zee of in de bergen verbeteren of slechter worden?

9. Is uw kind iemand die het snel te warm of snel te koud heeft?

10. Transpireert uw kind? Zo ja op welke lichaamsdelen en onder welke omstandigheden?

11. Vertel iets over de eetgewoonten van uw kind.
Eet het veel of weinig? heeft het vaak honger? Zijn er wel eens klachten na het eten? Zijn er voedingsmiddelen waar uw kind erg veel behoefte aan heeft? Of waar het juist een sterke afkeer van heeft? Of die het slecht verdraagt?

12. Hebt uw kind vaak dorst? Hoeveel en wat drinkt uw kind op een dag?

13. Slikt uw kind middelen van de drogist (vrij verkrijgbare geneesmiddelen)? Zo ja, in welke?

14. Zijn er problemen met de ontlasting?

15. Zijn er problemen met de urinelozing?

16. Vertel iets over het slaappatroon van uw kind.
Inslaapproblemen? Doorslaapproblemen? Onrustig slapen? Vaak wakker worden? Hoe lang slaapt uw kind? Wordt het fit en uitgerust wakker? Wat is de slaaphouding? Droomt uw kind of heeft het nachtmerries? Kwijlt of tandenknarst het in de slaap? Slaapwandelt uw kind wel eens?

17. Zijn er (nu of in het verleden) dromen die vaak terugkeren?

18. Zijn er overdag momenten dat de energie minder is? Wat helpt om daar weer overheen te komen?

19. Heeft uw kind veel lichaamsbeweging nodig? Doet het aan sport? Zo ja welke?

20. Levensloop en karakter
De levensloop , karakter en eigenschappen zijn van groot belang voor de keuze van het homeopathische middel. Als u wil mag u hier wat over op papier zetten, doch het hoeft niet. Deze onderwerpen worden tijdens het consult met u besproken.

21. Bijzonderheden over de zwangerschap
a. Hoe verliep de zwangerschap van uw kind ? Waren er klachten tijdens de zwangerschap? Zijn er emotionele problemen geweest in de zwangerschap?
b. Hoe verliep de bevalling van uw kind?
c. Heeft uw kind borstvoeding gehad? Zo ja, waren daar problemen mee? Hoe lang heeft uw kind borstvoeding gehad?
d. Waren er problemen met de voeding? (spugen , buikkrampjes , diarrhee , andere problemen?)
e. Hoe ging de overgang van borstvoeding naar flesvoeding en naar vaste voeding?
f. Hoe is de ontwikkeling van uw kind verlopen?
g. Hoe was de groei van uw kind?
h. Waren er punten van bijzondere aandacht op het zuigelingenbureau?
i. Op welke leeftijd kwam het eerste tandje? Waren er problemen met het tanden krijgen?
j. Wanneer werd u kind zindelijk , overdag en ‘snachts? Waren er problemen rond het zindelijk worden?
k. Welke inentingen heeft uw kind gehad?
l. Zijn er bijzondere reacties geweest na de inentingen?

22. Ontwikkeling van uw kind
a. Hoe speelt uw kind? Heeft hij/zij voorkeur voor bepaalde spelletjes?
b. Wat vindt u kenmerkende eigenschappen van uw kind?
Zijn er dingen die u opvallen , in vergelijking met broertjes en zusjes?
Is een van de volgende eigenschappen op uw kind van toepassing:
-rustig ; -druk ; -beweeglijk ; -ernstig ; -vrolijk ; -vaak de clown uithangen ; -meegaand ; -dwars ; -verlegen ; -brutaal ; - eigenwijs ; -koppig ; -gezellig ; -angstig ; -teruggetrokken ?
c. Hoe gaat het op school?
Is het gedrag op school anders dan thuis?
Hoe is het contact met vriendjes? (bazig?, onderdanig?, zichzelf bewijzen? kattekwaad uithalen? ; plagen?)
d. Zijn er op- of aanmerkingen van de leerkracht?
Zijn er problemen met leren? Vindt uw kind leren leuk?

23. Zijn er speciale punten van aandacht bij de opvoeding?

24. Zijn er zaken die u onder mijn aandacht wil brengen en die niet in de vragenlijst voorkomen?

Voorletters (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Kies uw therapeut

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden opgeslagen in uw persoonlijk dossier.
Na verzending krijgt u een kopie van uw antwoorden toegestuurd.