Tarieven

Intake- consult (60 minuten of langer) :                              140,00 €

Vervolgconsult (30-40 minuten) :                                          70,00 €

Kort consult (max. 15-20 minuten) :                                      35,00 €

Telefonisch of e-mailconsult (max. 10 minuten):                   20,00 € 

Herhaalrecept                                                                        10,00 € 

Kortdurend telefonisch advies                                               gratis

De consulttarieven zijn gebaseerd op de gereserveerde tijd. Als een consult langer of korter duurt als de tijd die ervoor gereserveerd is wordt het tarief voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Als na een telefonisch consult het noodzakelijk is het ziektebeeld opnieuw te bestuderen wordt daarvoor een kort consult in rekening gebracht. In principe wordt voor een vervolgconsult 30 minuten gereserveerd.

Mocht u verhinderd zijn of van het consult afzien wilt u dat dan minstens twee werkdagen tevoren berichten via telefoon of email. Niet tijdig afgebelde consulten zullen in rekening worden gebracht. 

De vergoeding door zorgverzekeraars is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u hebt. Complementaire geneeswijzen, zoals homeopathie, zijn niet opgenomen in het basispakket. Wij adviseren u om tevoren uw polis door te lezen en bij twijfel uw zorgverzekeraar te raadplegen. Voor een indicatie over vergoedingen per verzekeraar kunt u hier kijken.