Bij ziekte of klachten is sprake van een vermindering of blokkade van ons zelfregulerende vermogen, oftewel missen wij onze eigen intrinsieke kracht om tot herstel te komen.

Homeopathie is een natuur(lijke) geneeswijze, die ons zelfregulerende vermogen stimuleert; de homeopathische arts of therapeut prikkelt deze innerlijke kracht om tot genezing te komen door een homeopathisch middel te geven. (Klik hier voor ‘Homeopathie en het zelfregulerend vermogen’)

Een homeopathisch middel is alleen in staat om ons zelfregulerende vermogen te prikkelen en ons terug in balans te brengen als het wordt gekozen volgens het zogenaamde gelijksoortigheidsprincipe. (klik hier voor ‘Homeopathie en het gelijksoortigheidsprincipe’)

Homeopathische middelen worden meestal gemaakt van natuurlijke stoffen en producten. Het verschil tussen homeopathische middelen en andere natuurlijke geneesmiddelen is dat homeopathische middelen gepotentieerd zijn. (klik hier voor ‘Homeopathische middelen’)

Homeopathie wordt vaak verward met andere natuur(lijke) geneeswijzen, er zijn echter duidelijke verschillen met andere natuurlijke methoden. (klik hier voor ‘Wat homeopathie niet is’)

Er is veel onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van homeopathie. Zie bijvoorbeeld deze Nederlandse of deze Duitse documentaire waarin de werking van homeopathie in beeld gebracht wordt.

Wilt u zich nog verder verdiepen kijk dan eens op www.homeopathie.nl. Deze website geeft betrouwbare informatie voor patiënten en zorgprofessionals.