Hier vindt u een zeer korte uitleg over de werking van homeopathie. In iedere alinea is er een mogelijkheid door te klikken naar uitgebreidere informatie.

Bij ziekte of klachten is sprake van een vermindering of blokkade van ons zelfregulerende vermogen, oftewel missen wij onze eigen intrinsieke kracht om tot herstel te komen.

Homeopathie is een natuur(lijke) geneeswijze, die ons zelfregulerende vermogen stimuleert; de homeopathische arts of therapeut prikkelt deze innerlijke kracht om tot genezing te komen door een homeopathisch middel te geven. (Klik hier voor ‘Homeopathie en het zelfregulerend vermogen’)

Een homeopathisch middel is alleen in staat om ons zelfregulerende vermogen te prikkelen en ons terug in balans te brengen als het wordt gekozen volgens het zogenaamde gelijksoortigheidsprincipe. (klik hier voor ‘Homeopathie en het gelijksoortigheidsprincipe’)

Homeopathische middelen worden meestal gemaakt van natuurlijke stoffen en producten. Het verschil van homeopathische middelen met andere natuurlijke geneesmiddelen is dat homeopathische middelen gepotentieerd zijn. (klik hier voor ‘Homeopathische middelen’)

Er is onderzoek dat meer inzicht geeft in hoe homeopathie kan werken, en er is veel bewijs dat homeopathische middelen effect hebben. (klik hier voor ‘Hoe kan homeopathie werken?’)

Homeopathie wordt vaak verward met andere natuur(lijke) geneeswijzen, er zijn echter duidelijke verschillen met andere natuurlijke methoden. (klik hier voor ‘Wat homeopathie niet is’)