Mijn naam is Suzanne van Berkel, geboren in Lienden in 1983. Ik heb het enthousiasme voor het homeopathie vak overgenomen van mijn vader Hein van Berkel.

Aanvankelijk dacht ik na mijn opleiding maatschappelijk werk psychologie te gaan studeren. Ik vond echter homeopathie zo interessant dat ik na nader onderzoek voor deze richting heb gekozen. De studie heeft mij verdieping gebracht en nog meer doen realiseren hoe zeer wij als mens verbonden zijn met de natuur. Daarnaast heeft het mijn visie op ziekte en gezondheid verbreed.

Ik heb de afgelopen jaren naast mijn studie gewerkt voor de ANWB. Ik koester nog steeds warme herinneringen aan het bedrijf, de collega’s en de dynamiek van de alarmcentrale. Gezien mijn achtergrond is het niet verwonderlijk dat het begeleiden en coachen van medewerkers mij het meeste voldoening gaf. Ik heb in de jaren een groot aantal nieuwe medewerkers kunnen laten groeien tot volwaardige en sterke hulpverleners.
Afgelopen jaar (2020) heb ik een wens in vervulling laten gaan door naar Mumbai (India) te gaan om daar een vervolgstudie in homeopathie te volgen. Ik ben met een schat aan nieuwe kennis en ervaring teruggekomen.

“Je gezond voelen is meer dan niet ziek zijn ”
Een wezenlijke verbetering te zien is waar ik energie van krijg in mijn werk. In mijn praktijk vind ik rust, aandacht en de tijd nemen belangrijk. Op die manier lukt het om in kaart te brengen wat jij nodig hebt op fysiek (lichamelijk), mentaal (denken) en emotioneel (voelen) niveau. Doordat je met homeopathie niet alleen klachten wegneemt maar een verstoring vanuit de basis aanpakt kunnen we een duurzame verbetering bewerkstelligen waarbij je naar een hoger gezondheidsniveau klimt. Je komt weer in je eigen kracht, bent weerbaarder en hebt meer energie.

Mijn bijzondere aandacht ligt bij vrouwenkwalen. Denk hierbij aan hormonale disbalans rondom de menstruatie (zoals o.a. stemmingswisselingen, overmatig bloedverlies, buikkrampen), overgangsklachten (zoals opvliegers) maar ook aan spanningsklachten (balans werk en gezin), slecht slapen en migraine.

Daarnaast zie ik graag kinderen in de praktijk. De huidige tijd geeft met name ook kinderen de nodige uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het missen van lessen op school, een verminderd contact met andere kinderen of spanningen thuis. Dit heeft invloed op het welzijn en kan zich op verschillende manieren uiten zoals bijvoorbeeld door het tonen van druk gedrag, terugtrekken, onzekerheid of leerproblemen. Homeopathie kan kinderen beter in balans brengen zodat ze vrij kunnen opgroeien. Dit zorgt er voor dat ze ook op latere leeftijd gemakkelijker door het leven bewegen.

Homeopathie laat mij keer op keer verwonderd staan van haar mogelijkheden.

Opleiding en beroepsvereniging.
Ik ben opgeleid in de klassieke homeopathie aan de HvNA in Arnhem. Als gediplomeerd homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). De homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
De NVKH heeft voor al haar leden voorzien in een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie SCAG.
Het is goed om te weten dat de kosten voor een homeopathisch consult vergoed worden uit de aanvullende zorgverzekering. Dit betekent dat het eigen risico niet wordt aangetast.

Mijn praktijk is gevestigd in Den Haag en Lienden.
Ik ben voor vragen en het maken van afspraken bereikbaar op telefoon +31 6 22 63 27 77. Op dit praktijknummer is het ook mogelijk mij te bereiken via whats app. Je kunt mij per email bereiken via info@suzannevanberkel.nl

Ik wil graag dat gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar is. Om deze reden is het een bewuste keuze om het tarief voor het eerste consult iets lager te stellen namelijk op 110,-. De overige tariefstellingen komen overeen met mijn collega’s in Lienden.

Homeopathie zet je lichaam op een natuurlijke manier aan het werk vanuit je eigen levenskracht.
Mooier kan het volgens mij niet.

Ik verwelkom je graag in de praktijk.

Suzanne van Berkel

www.suzannevanberkel.nl