Een homeopathisch middel is alleen in staat om ons zelfregulerende vermogen te prikkelen als het past bij de persoon, zoals een sleutel in een slot past.

De uitdaging voor de homeopaat is ‘de juiste sleutel’ te vinden. Dit kan alleen als het middel wordt gekozen volgens het zogenaamde gelijksoortigheidsprincipe of similiaprincipe.

Dit principe was al eeuwen geleden bekend: het werd toegepast in de volksgeneeskunde en bij natuurvolkeren, en bij de Oude Grieken werd het beschreven door Hippocrates (460-377 v. Chr.).

De Duitse arts Samuel Hahnemann herontdekte het principe toen hij in 1790 als proef kinine, een middel tegen malaria, innam. Tot zijn grote verbazing kreeg hij toen zowel de lichamelijke (koortsaanvallen, koude lichaamsdelen), als psychische (angsten) symptomen van malaria!

Hierna beproefden Hahnemann en zijn leerlingen nog veel meer middelen en stoffen, en telkens zagen zij dit zelfde principe terug: een stof die in staat is bij een gezonde proefpersoon bepaalde verschijnselen op te wekken, is ook in staat bij een zieke dezelfde verschijnselen te genezen. Met andere woorden: het gelijke wordt door het gelijkende genezen.

Hahnemann’s grote verdienste is dat hij het gelijksoortigheidsprincipe uitbouwde tot een volledig geneeskundig systeem, de homeopathie. Daarmee is hij de grondlegger van de homeopathie.

Nog enkele voorbeelden van het gelijksoortigheidsprincipe:

De steek van de honingbij veroorzaakt ontsteking, zwelling met een roze tot rode verkleuring en brandende, stekende pijn. Bij inname van Apis, het homeopathische middel gemaakt van het gif van de bij, kunnen huidaandoeningen met een dergelijke uitingsvorm verdwijnen. Ook als deze bijvoorbeeld op basis van een allergie ontstaan of door ‘een fout’ in het immuunsysteem.

Het drinken van koffie kan, behalve snel en helder denken, ook slapeloosheid met zich meebrengen. Na inname van het homeopathische middel van koffie, Coffea, kan slapeloosheid verbeteren bij een persoon die als ander kenmerk heeft dat hij een snelle, heldere en creatieve gedachtegang heeft.